Procena za održavanje web sajta

Šta treba imati u vidu kada se vrši procena za održavanje web sajta?   Najčešći elementi koji se razmatraju prilikom dogovaranja za održavanje web sajta su veličina, kompleksnost i nivo aktivnosti sajta. Sajtovi po veličini Mali sajtovi zahtevaju 1500-4000 radnih...

Održavanje web sajtova

Ovaj tekst je naš skromni pokušaj da vam pomognemo ukoliko ste u dilemi šta „Održavanje web sajta“ zapravo znači i da li je Vama uopšte potrebno održavanje web sajtova? Održavanje web sajtova i ažuriranje sadržaja sajta je potrebno zbog mnogo razloga, a najviše zato...

Priprema materijala za web sajt

Priprema materijala za web sajt Zašto je važna dobra priprema materijala za web sajt? Sadržaj na Vašem web sajtu treba da na najbolji način prikaže ono što imate da ponudite kako bi zainteresovali posetioca.  Priprema materijala za web sajt podrazumeva: prikupljanje,...

Optimizacija za Google pretraživač

  Optimizacija za Google pretraživač   Optimizacija sajta za pretraživače je, pre svega, optimizacija za Google pretraživač. Zašto? Zato što je Google sinonim za pretragu i što se gotovo ništa ne gubi ako se „zanemare“ ostali pretraživači. Zato...

Cena održavanja web sajta

  Cena održavanja web sajta   Formiranje cena održavanja web sajta Prognoziranje cena održavanja web sajta ili neke druge usluge unapred i „otprilike“, samo na osnovu opšte zamisli, jednostavno je nezahvalno. Nemoguće je formirati realnu cenu za...

Zašto WordPress

Zašto WordPress: WP je počeo kao blog sistem 2001. godine, ali je od 2008. evoluirao u kompletan sistem za upravljanje sadržajem (CMS sistem – Content Management System). On je instaliran na svom serveru ili kod vašeg hosting servisa. Vi ste njegov vlasnik i...