Bekap sajta (backup, Back-Up) – najbolji način za zaštitu podataka, odnosno povratak izgubljenih informacija u slučaju napada na sajt ili njegovog potpunog rušenja.

Zašto je bekap sajta važan? Kako se radi?

 

Bekap sajta

POJAM: Bekap sajta je postupak kopiranja fajlova sajta i/ili baze podataka kako bi bili sačuvani u slučaju kvara na računarskoj opremi, napada na sajt ili kompromitacije sajta.

VAŽNO: Backup sajta predstavlja rutinski deo procesa zaštite sajtova i računara. Iako je neophodan, bekap je često zapostavljen sve dok ne zatreba. Tek tada vidimo koliko je dragoceno da ga imamo i što možemo lagodno da ga “pozovemo u pomoć”.

ZNAČAJ: Bekap web sajta (Backup site) omogućava administratoru da vrati sve fajlove nastradalog sajta sa neke druge lokacije gde su sačuvani. Sigurnosna rezervna kopija sajta (bekap) se aktivira kako bi se web sajt vratio u stanje u kome je bio kada je njegova rezervna kopija napravljena.

Zašto je bekap veb sajta toliko važan?

Svaki sajt na WordPress-u čine dva dela jedne iste celine:

  1. Fajlovi smešteni u „home direktorijumu“ sajta i
  2. MySQL baza podataka sajta

Izrada redovne rezervne kopije web sajta (bekap) je važna zato što je to jedina mogućnost da se sačuvaju ova dva vitalna dela web sajta. Njihovom pravovremeno izrađenom kopijom mi obezbeđujemo najveći broj informacija koje nam mogu zatrebati u slučaju gubitka sajta.

Proces pronalaženja i uspostavljanja funkcija koje su sačuvane u vidu rezervne kopije, poznat je kao „restauracija web sajta“. Njegova uloga je izuzetno važna za sveukupan oporavak ugroženog web sajta.

Najbolji način povratka izgubljenog web sajta je preuzimanje sačuvanih informacija sa backup lokacije koja se često naziva bekap sajta, rezervni sajt ili rezervna kopija sajta.

Vrste backup lokacija (types of backup sites)

Postoje tri različite vrste bekap lokacija: Cold backup, Varm backup i Hot backup.

  • Cold backup (hladni bekap) je najjeftinija varijanta, ali ne sadrži sve neophodne podatke za brz i lagodan oporavak sajta (hardverska podešavanja itd).
  • Varm backup (topla varijanta rezervnog sajta) sadrži hardverska podešavanja, ali zahteva neke predradnje i pribavljanje podataka iz off-site skladišta pre nego što se realni oporavak započne.
  • Hot backup (vrući bekap) sajta sadrži virtuelnu sliku sajta sa svim sistemskim podešavanjima, ali zahteva poslednju kopiju korisničkih podataka iz off-site skladišta.

Naravno, ovi termini se ne odnose na temperaturu lokacije, već na količinu i funkcionalnost resursa koje bekap sajta poseduje, a koji su potrebni da se počne sa oporavkom sajta u slučaju katastrofe.

Kako da se osigurate od gubitka podataka Vašeg sajta?

  1. Najvažnije je uvek imati u rezervi najsvežiju kopiju sajta.
  2. Pravite redovan BackUp
  3. Back-up Vašeg web sajta poveriti profesionalcima.

Kako da sami uradite backup sajta na WordPress platformi?

POSTUPAK: U admin prozoru idite na “Plugins” > “Ad new” > unesite u polje za pretragu “backup” kao ključnu reč i izaberite neki od alata za bekap sajta iz bogate ponude.

LOKACIJA: Najveći broj ovih alata za back-up, fajlove sajta upakuje u ZIP datoteku i postavi na određenu lokaciju. Lokacija je definisana prema ranije zadatim podešavanjima (server sajta, disk računara ili oblak – “cloud storage”).

cloud backup

Kao administrator, prihvatate datoteku i upotrebite je za restauraciju web sajta.  Najsavremenije i najlagodnije rešenje za izradu i čuvanje rezervne kopije sajta je oblak ili “cloud storage” (DropBox, Google Drive i dr.).

 

PREPORUKA ALATA:

 

bekap sajta - wp-backup-to-dropboks

 

Dropbox za WordPress je “cloud storage” dodatak (plugin) pogodan za manje sajtove na wordpress platformi. Ovaj plugin pravi bekap sajta preko Vašeg Dropbox naloga. Pored Dropbox-a, postoji veliki broj drugih provajdera koji nude upotrebljive “cloud” servise pa možete da ih birate i isprobate.

 

bekap sajta - BackupBuddy

 

Premium rešenja se plaćaju. Backup Buddy je jedan od najboljih za sajtove na WordPress-u. Posebno je zanimljiva njegova opcija koja daje mogućnost da automatski instaliramo najnoviju kopiju sajta u slučaju njegovog obaranja ili oštećenja (restore and recovery), što znatno olakšava ovaj posao.

Kako napraviti bekap WordPress sajta bez alata za bekap?

Postoji više mogućnosti i načina za ovaj postupak. Najčešći način je preko cPanela i softvera za administraciju (pojedini provajderi dodeljuju i softver za bekap).

Prvo, ulogujete se na cPanel vašeg web sajta tako što u adresnu liniju pretraživača unesete www.ime_sajta/cpanel
Drugo
, popunite polja za korisničko ime i šifru za pristup (dobijate od provajdera uz cPanel).
Treće, na strani koja se otvori pronađete i aktivirate File Manager koji vas dalje vodi kroz ceo postupak. Srećno!

< Opis usluga

Naručite uslugu