BLog kategorija

Blog

Kako sprečiti negativan SEO?

Kako sprečiti negativan SEO?

Kako sprečiti negativan SEO i izbeći da zlonamerna konkurencija ugrozi poziciju Vašeg sajta na Google-u? Na šta da pazite kako biste zaustavili delovanje negativne SEO kampanje? Šta raditi ako Vaš web sajt izgubi dobar rang u SERP-u pretraživača zbog…

10 ubica brzine sajta

10 ubica brzine sajta

10 ubica brzine sajta morate odmah otkriti i ukloniti. Brzina sajta je veoma bitna za korisničko iskustvo i uspešno online poslovanje. Ubice brzine vašeg sajta tiho i sigurno rade na slabljenju vaše web lokacije. Kada je sajt brz, ljudi su skloniji da…

Bekap sajta – zaštita podataka

Bekap sajta – zaštita podataka

Bekap sajta je postupak kopiranja fajlova sajta i/ili baze podataka kako bi bili sačuvani u slučaju kvara na računarskoj opremi, napada na sajt ili kompromitacije sajta. Bekap sajta (backup, Back-Up) je najbolji način za zaštitu podataka.

Zaštita sajta na WordPress-u

Zaštita sajta na WordPress-u

Zaštita sajta na WordPress platformi može biti uspešna samo ako se od početka prema ovom pitanju odnosimo sa najvećom pažnjom. Cilj je da Vaš sajt u WordPress-u radi bezbedno i sigurno. Za postizanje ovog cilja potrebna je sigurnosna podrška!

Web hosting za Vaš sajt

Web hosting za Vaš sajt

Web hosting čini skup usluga koje Vašem sajtu obezbedjuju smeštaj, bezbednost, zaštitu i neometano pojavljivanje na internetu. Zadaci iz ove oblasti spadaju u tehničko održavanje sajta koji možete dobiti uz naš hosting paket.

Let’s Get Started

Ready To Make a Real Change? Let’s Build this Thing Together!