Cena održavanja web sajta

 

Cena održavanja web sajta

 

Formiranje cena održavanja web sajta

Prognoziranje cena održavanja web sajta ili neke druge usluge unapred i „otprilike“, samo na osnovu opšte zamisli, jednostavno je nezahvalno. Nemoguće je formirati realnu cenu za neku uslugu bez detaljne analize konkretnih zahteva i njihovih uskladjivanja sa budžetom predvidjenim za tu svrhu. Način, obim, složenost i dinamika održavanja web sajta su osnovni činioci koji utiču na iznos naknade za ovu uslugu. Najbolji odnos cene i zahteva postiže se jedino dogovorom i samo tada konačno rešenje može da odgova i Vama i nama.

Potrebe klijenata za održavanje sajta mogu se smestiti u dve osnovne grupe:
•    Grupa 1 – obuhvata potrebe za povremenim i jednokratnim ažuriranjem,
•    Grupa 2 – su potrebe koje podrazumevaju redovno ažuriranje na mesečnom ili godišnjem nivou.

Način plaćanja:

Način plaćanja za održavanje web stranica ili sajta u celini, zavisi od odredjenih okolnosti i dogovora. Usluga za povremene i  jednokratne intervencije na sajtu naplaćuje se jednokratno po obavljenom poslu. Cena se odredjuje po satu angažovanja web dizajnera u realizaciji usluge. Svaki započeti sat rada plaća se od 5€ pa naviše, zavisno od složenosti dogovorenog posla.
Za redovo ažuriranje sajta plaćanje se posebno dogovara i može da se vrši na mesečnom ili godišnjem nivou, paušalno ili u ratama, zavisno od dogovora.

Paušalno plaćanje

Paušalno plaćanje za održavanja web sajta je mesečno plaćanje istog iznosa bez obzira da li je stručno lice u toku nekog meseca bilo angažovano na ažuriranju Vašeg sajta ili nije. I pored toga, ukupan iznos vaše uplate na godišnjem nivou uvek je MANJI od iznosa koji bi dali kada bi plaćali svaku uslugu pojedinačno onda kada je pružena. Takodje, treba imati u vidu da paušalnim plaćanjem za održavanje web sajta na godišnjem nivou, ostvarujete dodatne pogodnosti i usluge koje bi znatno uvečale troškove kada bi se posebno plaćale.
Cena za paušalno održavanje web sajta  kreće se od 15€ mesečno, pa naviše, zavisno od mesečnog proseka procenjenog obima posla na godišnjem nivou.

Dodatne usluge

Dodatne usluge su sve one usluge koje nisu deo dogovora ili paketa usluga, već se pojavljuju kao novi (naknadni) zahtevi ili kao posebne usluge. Za dodatne usluge je potreban dodatan dogovor, kao i za naknadne zahteve. Na osnovu dodatnog dogovora vrši se korekcija cene koštanja ukupnog projekta (usluge). Dodatne pojedinačne usluge se posebno naplaćuju od 10€ do 30€ po satu rada.

U dodatne usluge ubrajamo:

 • Dodatne usluge i podrška u vezi domena, hostinga, protoka podataka, emaila
 • Nadgradnja CMS sistema, modula i pluginova
 • Redizajn banera i izrada novih
 • Dizajn i redizajn logo-a
 • Redizajn sajta ili primena potpuno novih grafičkih rešenja
 • Postavljanje i organizovanje foto galerije
 • Održavanje i izrada poslovne strane na Facebook-u
 • Razvijanje i održavanje prisutnosti na socijalnim mrežama i forumima
 • Puna On-page i Off-page optimizacija (SEO)
 • SEO/SEM kampanja (online marketing)
 • Praćenje statistike posećenosti sajta, analiza podataka i slanje izveštaja sa predlozima
 • Izgradnja i razmena linkova, provere linkova, validacija itd.
 • Instalacija, održavanje i administracija VPS servera

Dogovor (Izjave o prihvatanju)

Sa našim klijentima, ukoliko se tako dogovorimo, OVERAVAMO postignuti Dogovor (Izjave o prihvatanju) čime štitimo obostrane interese. U zavisnosti od vrste i obima posla i dogovorene cene, pre početka rada na web sajtu može e dogovoriti avans od 10 do 50% od ukupne sume. Nakon obavljenog posla isplaćujete nam ostatak duga u celini ili prema dogovorenoj dinamici. Moguće je plaćanje usluge i u ratama, u kom slučaju se prva rata uplaćuje kao avans, a ostale rate se plaćaju po dogovorenoj dinamici.

Za redovno mesečno plaćanje za održavanje web sajtova, dajemo posebne olakšice i popuste za Vas.

Cena održavanja web sajta

Da li je naša cena održavanja web sajta previsoka?

Ako Vas zanima isključivo cena (trošak), a ne i šta tačno za nju dobijate, onda je naša cena održavanja web sajta previsoka! Zašto?
Jednostavno zato što se sve može napraviti malo lošije kako bi se naplatilo malo jeftinije. Medjutim, naša profesionalna etika tako nešto ne dopušta.Mi iskreno mislimo i duboko smo ubedjeni da nam samo trajno zadovoljan klijent može obezbediti dug i siguran opstanak na tržištu.
Ovaj naš stav odredjuje kvalitet i visok nivo naših usluga, pa shodno tome i adekvatnu cenu. „Niska“ cena neke usluge zadovolji klijenta trenutno, ali ga brzo pretvara u trajno nezadovoljnog  lošom, „jeftino“ plaćenom uslugom. U stvari, klijent takvu „uslugu“ uvek plaća veoma skupo, jer svoj novac, vreme, a često i živce, potroši – nizašta!

Da li je bilo koja cena naše usluge previsoka? To zavisi i od toga koliko Vi cenite svoje vreme. Ako smo umesto Vas obavili neki posao koji  je Vama oduzimao 2 sata vremena nedeljno, onda izračunajte koliko ste uštedeli prema tome koliko cenite vaš radni sat koji ste uštedeli, odnosno iskoristili da uradite nešto drugo.

 

Održavanje web sajta u WordPress-u | WP sajtovi – PC021 WP Servis, Novi Sad, Srbija.