Kolika je „cena održavanja web sajta“? Koliko se naplaćuje održavanje sajta (održavanje sajta cena), zavisi od niza faktora. U nastavku su tabele sa orijentirnim cenama usluga za REDOVNO održavanje sajta koje variraju od sajta do sajta.