BLog kategorija

Ivan Gutić

Kako sprečiti negativan SEO?

Kako sprečiti negativan SEO?

Kako sprečiti negativan SEO i izbeći da zlonamerna konkurencija ugrozi poziciju Vašeg sajta na Google-u? Na šta da pazite kako biste zaustavili delovanje negativne SEO kampanje? Šta raditi ako Vaš web sajt izgubi dobar rang u SERP-u pretraživača zbog…

10 ubica brzine sajta

10 ubica brzine sajta

10 ubica brzine sajta morate odmah otkriti i ukloniti. Brzina sajta je veoma bitna za korisničko iskustvo i uspešno online poslovanje. Ubice brzine vašeg sajta tiho i sigurno rade na slabljenju vaše web lokacije. Kada je sajt brz, ljudi su skloniji da…

Zaštita sajta na WordPress-u

Zaštita sajta na WordPress-u

Zaštita sajta na WordPress platformi može biti uspešna samo ako se od početka prema ovom pitanju odnosimo sa najvećom pažnjom. Cilj je da Vaš sajt u WordPress-u radi bezbedno i sigurno. Za postizanje ovog cilja potrebna je sigurnosna podrška!

Let’s Get Started

Ready To Make a Real Change? Let’s Build this Thing Together!