Šta treba imati u vidu kada se vrši procena za održavanje web sajta?

 

Procena za održavanje web sajta

Najčešći elementi koji se razmatraju prilikom dogovaranja za održavanje web sajta su veličina, kompleksnost i nivo aktivnosti sajta.

Sajtovi po veličini

 • Mali sajtovi zahtevaju 1500-4000 radnih sati godišnje i angažuju 1-2 stručna lica.
 • Srednji sajtovi zahtevaju 4000-10000 radnih sati godišnje i angažuju 2-3 stručna lica.
 • Veliki sajtovi angažuju najmanje tri stručna lica preko 10000 radnih sati godišnje.

Sajtovi prema kompleksnosti

 • Osnovni – HTML/XHTML
 • Dinamički (Dynamic Website) koriste baze podataka
 • Transakcioni web sajtovi (Transactional website) koriste internet za poslovne transakcije

Sajtovi prema nivou aktivnosti

 • Slabo aktivni ili statični
 • Umereno aktivni
 • Veoma prometni

Ova saznanja su neophodna ako želimo da procena za održavanje web sajta bude uspešna i da steknemo jasnu sliku o stepenu angažovanja oko održavanja nekog sajta. Na primer, jedan web sajt koji je velik, prometan i služi za ozbiljan biznis, zahteva mnogo više radnih sati i veći tim za održavanja nego web sajt koji je velik i prometan ali služi samo kao prezentacija.

Održavanje web sajta čine sledeći sadržaji:

 1. Administracija i ažuriranje web sajta
 2. Tehničko održavanje web sajta
 3. Razvoj funkcionalnosti web sajta

Administracija i ažuriranje web sajta (Održavanje sadržaja sajta):

 • Unos svežih ili skidanje zastarelih informacija i podataka, tekstova, članaka,
  slika, grafikona, tabela, audio i video sadržaja itd.
 • Dodavanje novih i uredjenje postojećih stranica
 • Izrada i redizajn logoa, banera i sličnih aplikacija
 • Kodiranje, vizuelno i funkcionalno podešavanje
 • Optimizacija dobijenog materijala za upotrebu na internetu
 • Održavanje sigurnosti i čuvanje sadržaja web sajta – redovni bekap podataka
 • SEO web stranica i ključnih delova sadržaja
 • Kontrola ispravnosti postojećih veza i zgradnja kvalitetno novih veza (Link Building)
 • Organizacija navigacije i optimizovanje pretrage sadržaja web sajta
 • Izrada mape sajta i njena optimalna primena (Site Mapping)
 • Prijavljivanje i promocija odredjenih sadržaja na direktorije, forume, društvene mreže
 • Održavanje email funkcije i organizovanje emailing promocije
 • Implementacija društvenih mreža i optimizovanje upotrebe (Social media optimization)
 • Internet marketing kampanje: organizovanje, vodjenje, praćenje i analiziranje rezultata

Tehničko održavanje web sajta (Održavanje funkcionalnog sistema sajta):

 • Ažuriranje, optimizaciju i backup baze podataka
 • Održavanje i razvoj sistema sigurnosti, zaštitu i backup sajta
 • Otvaranje i održavanje email naloga i tehničku podršku elektronske pošte
 • Rešavanje problema u funkcionisanju sajta ili pojednih delova i popravke grešaka
 • Održavanje servera, rešavanje problema oko hostinga, briga o domenu i sl.
 • Kontrola funkcionalnih delova i održavanje njihove efikasnosti
 • Redizajn, osvežavanje dizajna i grafike
 • Softverska prilagodjavanja i instalacije
 • Praćenje efikasnosti sajta i implementiranje novih web standarda
 • Kontrola optimizovanosti web sajta po svim elementima i nivoima
 • Instalacija, održavanje i administraciju VPS – VPS serveri (za sajtove koji imaju potrebu da samostalno budu na VPS-u)

Razvoj funkcionalnosti web sajta:

 • Nadgradnja funkcionalnih delova i unapredjivanje njihove efikasnosti
 • Redizajn – osvežavanje i modernizovanje dizajna i grafičkih rešenja
 • Softverska  unapredjenja i inplementacije
 • Izrada i primena novih funkcija i mogućnosti sajta
 • Praćenje i analizu posećenosti, ostalih statistika i izveštavanje
 • Praćenje potreba sajta i novih web standarda kako bi se održao korak sa konkurencijom
 • SEO i SEM Internet marketing kampanje
 • Permanentna optimizacija stranica sajta po svim elementima i nivoima
 • Komunikacija sa vlasnikom sajta u cilju unapredjenja saradnje i efikasnosti sajta
Održavanje web sajtova u WordPress-u | WP sajtovi – PC021 WP Servis, Novi Sad, Srbija.