Ovaj tekst je naš skromni pokušaj da vam pomognemo ukoliko ste u dilemi šta „Održavanje web sajta“ zapravo znači i da li je Vama uopšte potrebno

Održavanje web sajtaodržavanje web sajtova?

Održavanje web sajtova i ažuriranje sadržaja sajta je potrebno zbog mnogo razloga, a najviše zato da bi sprečili funkcionalno slabljenje i gubitak kvaliteta koje je sajt imao nakon izrade. Održavanje web sajta obuhvata sve aktivnosti koje su neophodne da se obezbedi njegov operativni integritet na internetu.

Svaki web sajt koji se ne održava i ne ažurira, vremenom dolazi na sve nižu poziciju u rezultatima pretrage, sve manje ljudi ga vidi i posećuje dok se na kraju ne izgubi sa interneta i postane potpuno neupotrebljiv.

Web sajt može da ostane aktuelan i dinamičan samo ako se u kontinuitetu osvežava novim sadržajima i redovno optimizuje. Održavanje web sajta je najbolji način na koji mu se obezbedjuje život i uklanja opasnost od odumiranja i nestanka sa interneta.

Načini održavanja web sajta

Održavanje web sajtova i ažuriranje sadržaja sajta može biti povremeno – po potrebi, ili redovno na nedeljnom, mesečnom ili godišnjem nivou prema dogovoru.
Povremeno, dnevno, nedeljno i mesečno održavanje sajta podrazumeva samo ažuriranje sadržaja web sajta, dok održavanje web sajta na godišnjem nivou uključuje i dodatne pogodnosti i usluge.
Održavanje web sajta na godišnjem nivou podrazumeva do 200 radnih sati angažovanja stručnog lica u pružanju ove usluge. Ukoliko se za to ukaže potreba, sa klijentom utvrdjujemo dogovor o održavanju sajta. Dogovor može biti u vidu elektronskog ili klasičnog dokumenta.

Aktivnosti koje obuhvata održavanje web sajta:

 • Postavljanje, ažuriranje i promociju sadržaja web sajta (Website Publishing)
 • Osiguranje kvaliteta sajta, uočavanje i uklanjanje grešaka (Website Quality Assurance)
 • Kontrolu, analizu i upravljanje povratnim informacijama i interakciju sa posetiocima (Feedback Monitoring)
 • Nadgledanje i nadgradnju performansi web sajta i merenje njegove uspešnosti (Website Performance Monitoring)
 • Nadgledanje i upravljanje infrastrukturom web sajta – web hosting (Website Infrastructure Monitoring)
 • Kontrolu i koordinaciju promena u sistemu web sajta (Change Control)

Ove zadatke obavlja tim stručnjaka za održavanje web sajta, od kojih je svaki specijalista za odredjene poslove. Koliko članova tima treba da se angažuje na nekom sajtu zavisi od veličine, kompleksnosti i nivoa aktivnosti svakog web sajta.

Da li je održavanje web sajta potrebno?

Održavanje web sajta je potrebno svakom vlasniku sajta iz mnogih razloga. U ovom tekstu ćemo govoriti o nekoliko najvažnijih.
ČINJENICA: Svi težimo da ostvarimo što veći kvalitet usluge uz što manje troškove. Međutim, postoje granice ispod kojih ne treba ići, a koje se u praksi najčešće ignorišu. Zato sistem prestaje da funkcioniše i nastaju nepotrebni troškovi.
REŠENJE: Prihvatiti činjenicu da samo redovno, stručno i profesionalno održavanje web sajta obezbeđuje njegovu maksimalnu funkcionalnost i ISPLATIVOST.

Redovno održavanje web sajta čini sajt uvek vidljivim i korisnim

Bez redovnog održavanja, svaki sajt u nekom trenutku postaje nevidljiv i beskoristan. Sve uloženo u njega je izgubljeno kao i šansa da sajt pravi posao i bude od koristi.

održavanje web sajta je svakodnevna potreba

Šta svakako treba znati o web sajtu

 1. Današnji sajtovi nisu oglasi, a internet nije oglasna tabla.
 2. Web sajtovi su složeni sistemi programirani da uspešno funkcionišu u web mreži. Vidljiv deo sajta je vizuelni prikaz složenog sistema čiji delovi u pozadini neprekidno obavljaju posao za vlasnika sajta.
 3. Pošto su ti procesi nevidljivi, mi nismo svesni njihovog postojanja, pa imamo utisak da na sajtu nema ništa za održavanje. Vidljivi delovi sajta deluju jednostavno i laki za održavanje. Zato vlada mišljenje da za održavanje sajta nije potrebno biti veliki stručnjak, da tu nema ničega za redovno održavanje i da je dovoljno povremeno ažuriranje sadržaja.

Ima i mišljenja da je održavanje web sajta potpuno nepotrebno, jer sajt mora da funkcionše sam po sebi ako je dobro napravljen. Kada nešto na sajtu prestane da radi, pojedini vlasnici sajtova za to okrivljuju onoga ko im je sajt napravio. Pogrešno je i mišljenje da je održavanje web sajta samo briga o njegovom sadržaju. Ti poslovi spadaju u ažuriranje sadržaja web sajta i nemaju veliki uticaj na funkcionalnost samog sajta, ali imaju na njegovu korisnost i upotrebljivost.

ČINJENICA: Kao i svi složeni sistemi, web sajt je podložan „trošenju“, zastarevanju, kvarovima, napadima i padovima. Zlonamerni činioci koriste slabosti zastarelog sistema da mu nanesu štetu (sruše sajt, prisvoje ili unište podatke, zloupotrebe privilegije i sl). Redovnim održavanjem sajta pravovremeno zatvaramo ovaj prostor, delujemo preventivno i stvaramo uslove da sajt radi dugo i besprekorno.

Ono šta je gorivo i motorno ulje za automobil, voda, sunce, vazduh i hrana za živa bića, to je redovno održavanje za web sajt. Bez redovnog i stručnog održavanja, sistem radi dobro neko vreme, a zatim sve lošije, dok ne prestane da radi. Ni jedan vlasnik sajta ne želi ovakav scenario.

SAVET: Da bi Vaš sajt ispunio očekivanja gledajte da bude funkcionalan, aktuelan i dinamičan.

Razlika između održavanja web sajta i ažuriranje sadržaja sajta

Održavanje web sajta obuhvata funkcionalno održavanje i administriranje, to jest, zadatke koje uspešno može da obavlja samo stručnjak. Održavanje sajta može da obuhvati i ažuriranje sadržaja sajta prema dogovoru.
Ažuriranje sadržaja sajta je bavljenje samim sadržajem sajta i obuhvata osvežavanje (izmene i dopune) sadržaja sajta, uklanjane postojećeg i postavljanje novog sadržaja i slično!
Osvežavanje sadržaja sajta je svakodnevna potreba. Na taj način vlasnik unapredjuje svoje prisustvo na webu i jača upotrebljivost sajta za sebe i sve korisnike. Nestručno održavanje sajta proizvodi nepotrebne probleme i troškove. Jedino profesionalno održavan web sajt može da bude u svakom trenutku funkcionalan i ISPLATIV.

Cena usluge održavanja web sajta zavisi od:

– Složenosti i obima postavljenih zahteva;
– Vremenskog roka za obavljanje pojedinih poslova;
– Dogovorene metodologije rada.

ZAKLJUČAK:

Održavanje sajta obuhvata širok spektar stručnih radnji kao što je:

 • instalacija novih verzija i funkcionalnih delova,
 • redovan backup,
 • praćenje funkcija
 • briga o bazi podataka,
 • uklanjanje grešaka,
 • sistem zaštite, uklanjanje posledica napada,
 • redizajn, ažuriranje itd

Prirodno je da se teži ostvarivanju što većeg kvaliteta usluga uz što manje troškove. Medjutim, moramo biti svesni da zbog neodržavanja ili jeftinog i nestručnog održavanja sajta, nastaju nepotrebni troškovi.  Šteta je velika ako dobar sajt postaje nevidljiv i beskoristan samo zato što nije održavan. Kada se ovo desi, izgubljeno je sve što je u sajt uloženo, kao i svaka šansa da web sajt pravi vlasniku posao i donosi dobit.

Napravite Vaš Plan-za odrzavanje web sajta!

Održavanje web sajta u WordPress-u | WP sajtovi – PC021 WP Servis, Novi Sad, Srbija.