Samostalno održavanje web sajta ne mora bti na profesionalnom nivou, ali mora biti kvalifikovano! Mnogi klijenti smatraju da je samostalno održavanje sajta lak posao.