Seo Sem internet marketing

SEO SEM internet marketing kampanja

Svaka SEO SEM internet marketing kampanja započinje sa kompletnom analizom stanja i kretanja u odredjenoj oblasti tržišta. SEO (Search engine optimization) je proces primene niza radnji i postupaka na sajtu radi obezbedjivanja vidljivosti web sajta ili web stranice na listama rezultata pretrage, bez plaćanja objave (oglasa). Što je sajt vidljiviji, to mu je veća posećenost. SEO može ciljati različite vrste pretraga kao što je pretraga slika, videa,vesti, industrije, nauke, localne pretrage itd.
Optimizovanje web stranica uključuje uređivanje njihovog sadržaja, HTML i kodiranje radi povećanja relevantnosti za određene ključne reči i uklanjanja zapreka za indeksiranje od strane pretraživača. Promocija i izgradnja što većeg broja povratnih ili ulaznih linkova (link building)  je jedna od ključnih SEO taktika. Za nas je posebno važna optimizacija za Google pretraživač.

SEM (Search Engine Marketing)

SEM (Search Engine Marketing) kao deo marketinga na internetu, ima veliku ulogu u izgradnji prometa nekog web sajta (u usmeravanju sajta ka potencijalnim klijentima i potencijalnih klijenata ka tom sajtu) i u konvertovanju dostignutog prometa u poslovni uspeh. SEM, uzima u obzir kako pretraživači rade, šta ljudi traže, pojmove (ključne riječi) koje upisuju u polje za preragu, koje pretraživače najčešće koristi ciljna grupa i sl.

SEO SEM internet marketing

SEO SEM internet marketing je kompleksan i objedinjen proces istraživanja i kreiranja strategije nastupa na internetu radi postizanja željenih ciljeva. Dobra online kampanja može dati rezultate koji su u odnosu na troškove, znatno isplativiji od klasičnog marketinga. Ova online kampanja se primenjuje da se postojeći online biznis učini još profitabilnijim, ili da se osmišljenim nastupom na Internetu podrži i unapredi tradicionalan način poslovanja. Za potpuno ostvarenje ovog cilja potrebno je uzeti u obzir i mnoge faktore podrške. Među njima je veoma važan web hosting – mesto i kvalitet smeštaja Vašeg web sajta, ali i platforma koja ga pokreće (WordPress, Joomla, Drupal itd).

Kao SEO I SEM
Kao SEO I SEM

Održavanje web sajta u WordPress-u | WP sajtovi | PC021 WP Servis, Novi Sad, Srbija.