SEO SEM internet marketing započinje sa analizom stanja u odredjenoj oblasti tržišta. SEO (Search engine optimization) je proces primene niza radnji radi obezbedjivanja vidljivosti web sajta na internetu.