Priprema materijala za web sajt

Priprema materijala za web sajt Zašto je važna dobra priprema materijala za web sajt? Sadržaj na Vašem web sajtu treba da na najbolji način prikaže ono što imate da ponudite kako bi zainteresovali posetioca.  Priprema materijala za web sajt podrazumeva: prikupljanje,...

Optimizacija za Google pretraživač

  Optimizacija za Google pretraživač   Optimizacija sajta za pretraživače je, pre svega, optimizacija za Google pretraživač. Zašto? Zato što je Google sinonim za pretragu i što se gotovo ništa ne gubi ako se „zanemare“ ostali pretraživači. Zato...